Staff | Staff

joyce_george
Joyce George
Pennaeth | Headteacher

Cyfnod Sylfaen | Foundation Phase

bethan_james
Bethan James
Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes Cyfnod Sylfaen | Assistant Headteacher & Foundation Phase Teacher
miriam_pritchard
Miriam Pritchard
Athrawes Cyfnod Sylfaen (rhan amser) | Foundation Phase Teacher (part time)
menna_lewis
Menna Lewis
Cynorthwyydd Cyfnod Sylfaen | Foundation Phase Assistant

Cyfnod Allweddol 2 | Key Stage 2

anwen_jenkins
Anwen Jenkins
Athrawes Cyfnod Allweddol 2 | Key Stage 2 Teacher
bethan_williams
Bethan Williams
Cynorthwyydd Cyfnod Allweddol 2 | Key Stage 2 Assistant

Rhianwen Pugh
Cynorthwyydd Cyfnod Allweddol 2 | Key Stage 2 Assistant

Staff Cynorthwyol | Support Staff

candice_wiltshire
Candice Wiltshire
Cogyddes| Cook
rebecca_carton-jones
Rebecca Carton-Jones
Clwb Brecwast | Breakfast Club