CRhA | PTA

Croeso cynnes i bob rhiant!

Mae ein pwyllgor newydd wedi’i hethol ar gyfer 2018-19.

Cadeirydd: Eirian Jenkins
Ysgrifenyddes: Hayley Jenkins
Trysorydd: Caroline Jackson

Os hoffech chi fod yn rhan o Gyfeillion Ysgol Mynach, cysylltwch â nhw drwy’r ysgol.

Os hoffech gyfrannu at goffrau’r ysgol dilynwch y linc isod. Dyma ffordd rhwydd o godi arian. Ni fydd eich nwyddau yn costio ceiniog yn fwy i chi ond byddwch yn cefnogi’r ysgol drwy brynu trwy’r wefan isod:
http://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionmynach

A very warm welcome to all parents!

Our new committee has been elected for 2018-19.

Chair: Eirian Jenkins
Sectetary: Hayley Jenkins
Treasurer: Caroline Jackson

If you would like to get involved with the Friends of Ysgol Mynach School, please contact them via the school.

If you would like to support Ysgol Mynach. Follow this simple way to help raise funds for the school. Your goods won’t cost any more but you’ll be supporting the school through your purchases.
Click the link to find out more:
http://www.easyfundraising.org.uk/causes/cyfeillionmynach